Nabídka výcviků

V naší autoškole můžete získat řidičské oprávnění pro motocykl, nebo pro osobní automobil do 3,5t.
ŘP na motocykl (skupiny AM, A1, A2 a A)
ŘP na osobní automobil (B, B+A2, B96 a B+E)
Mobirise

Řidičské oprávnění na motocykl

Nabízíme možnosti výcviků pro všechny skupiny motocyklů: skupiny AM, A1, A2 a A. 

Již od věku 15 let

Individuální výuka i přístup

Pro všechny výkonnostní skupiny

Výcvik skupiny AM

Řidičské oprávnění skupiny AM opravňuje k řízení malého motocyklu nebo mopedu s maximální konstrukční rychlostí do 45 km v hodině.

Podmínky pro udělení oprávnění

 • Věk min. 15 let
 • Zdravotní způsobilost
 • Odborná způsobilost
 • Při věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce

Rozsah teoretické výuky individuální formou

 • 4 h • výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 h • výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 h • výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 h • výuka zdravotnické přípravy
 • 1 h • opakování a přezkoušení

Rozsah praktického výcviku individuální formou

 • 13 h • výcvik v řízení vozidla
 • 1 h • výcvik praktické údržby
 • 4 h • praktický výcvik zdravotnické přípravy

Výcvik skupiny A1 (16)

Řidičské oprávnění skupiny A1 opravňuje k řízení lehkých motocyklů s postranním vozíkem i bez něj, o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 ccm. Tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW Řidičské oprávnění pro skupinu A1 platí i pro čtyřkolová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 ccm. Od 16 let (možná výjimka pro soutěže).

Podmínky pro udělení oprávnění

 • Věk min. 16 let
 • Zdravotní způsobilost
 • Odborná způsobilost
 • Trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR

Rozsah teoretické výuky individuální formou

 • 4 h • výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 h • výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 h • výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 h • výuka zdravotnické přípravy
 • 1 h • opakování a přezkoušení

Rozsah praktického výcviku individuální formou

 • 13 h • výcvik v řízení vozidla
 • 1 h • výcvik praktické údržby
 • 4 h • praktický výcvik zdravotnické přípravy

Výcvik skupiny A2

Řidičské oprávnění skupiny A2 opravňuje k řízení motocyklů s postranním vozíkem i bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem. Řidičské oprávnění pro skupinu A2 platí i pro vozidla skupiny A1. Od 18 let (možná výjimka pro soutěže).

Podmínky pro udělení oprávnění

 • Věk min. 18 let
 • Zdravotní způsobilost
 • Odborná způsobilost
 • Trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR

Rozsah teoretické výuky individuální formou

 • 4 h • výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 h • výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 h • výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 h • výuka zdravotnické přípravy
 • 1 h • opakování a přezkoušení

Rozsah praktického výcviku individuální formou

 • 13 h • výcvik v řízení vozidla
 • 1 h • výcvik praktické údržby
 • 4 h • praktický výcvik zdravotnické přípravy

Výcvik skupiny A (neomezený)

Řidičské oprávnění skupiny A opravňuje k řízení všech motocyklů s postranním vozíkem nebo bez něj. Tříkolová motorová vozidla nespadající do skupiny A1 (tj. s vyšším výkonem než 15 kW). Řidičské oprávnění pro skupinu A platí i pro vozidla skupin A2 a A1. Řidičské oprávnění pro skupinu A opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidelvýkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg. Od 24 let (od 21 let jen pro tříkolová vozidla, od 20 let po dvou letech držení skupiny A2, pro nižší věk možná výjimka pro soutěže).

Podmínky pro udělení oprávnění

 • Věk min. 24 let
 • Zdravotní způsobilost
 • Odborná způsobilost
 • Trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR

Rozsah teoretické výuky individuální formou

 • 4 h • výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 h • výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 h • výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 h • výuka zdravotnické přípravy
 • 1 h • opakování a přezkoušení

Rozsah praktického výcviku individuální formou

 • 13 h • výcvik v řízení vozidla
 • 1 h • výcvik praktické údržby
 • 4 h • praktický výcvik zdravotnické přípravy

Řidičské oprávnění na osobní automobil

Nabízíme standardní výcvik pro osobní automobily do 3,5 t: skupina B. 

Od věku 18 let

Individuální výuka i přístup

Také výhodný kurz B + A2

Výcvik skupiny B

Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení motorových vozidel, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče. Můžete využít také zvýhodněnou cenu sdruženého výcviku skupiny B + A2 - cena viz ceník výcviků.

Podmínky pro udělení oprávnění

 • Věk min. 18 let
 • Zdravotní způsobilost
 • Odborná způsobilost
 • Trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR

Rozsah teoretické výuky individuální formou

 • 5 h • výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 h • výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 3 h • výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 h • výuka zdravotnické přípravy
 • 1 h • opakování a přezkoušení

Rozsah praktického výcviku individuální formou

 • 28 h • výcvik v řízení vozidla
 • 2 h • výcvik praktické údržby
 • 4 h • praktický výcvik zdravotnické přípravy

Oprávnění skupiny B96

Řidičské oprávnění skupiny B96 opravňuje k řízení soupravy motorového vozidla o hmotnosti do 3 500 kg a přívěsu o hmotnosti nad 750 kg, jejichž celková maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 4 250 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče. Tato nabídka je určena pouze pro držitele ř.p. skupiny B.

Podmínky pro udělení oprávnění

 • Věk min. 18 let
 • Zdravotní způsobilost
 • Odborná způsobilost
 • Trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR

Rozsah teoretické výuky individuální formou

 • • bez teoretické výuky

Rozsah praktického výcviku individuální formou

 • až 2 h • výcvik v řízení soupravy
 • výcvik není nutný, dle potřeb uchazeče

Výcvik skupiny B + E

Řidičské oprávnění skupiny B + E opravňuje k řízení soupravy motorového vozidla o hmotnosti do 3 500 kg a přívěsu o hmotnosti do 3 500 kg, jejichž celková maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 7 000 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče. Tato nabídka je určena pouze pro držitele ř.p. skupiny B.

Podmínky pro udělení oprávnění

 • Věk min. 18 let
 • Zdravotní způsobilost
 • Odborná způsobilost
 • Trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR

Rozsah teoretické výuky individuální formou

 • 2 h • výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 h • výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 1 h • výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

Rozsah praktického výcviku individuální formou

 • 8 h • výcvik v řízení soupravy

Kondiční jízdy

Kondiční jízdy slouží pro držitele řidičského oprávnění, kteří se potřebují zdokonalit v praktickém řízení vozidla.
Základní podmínkou pro kondiční jízdy je vlastnictví příslušného řidičského oprávnění. Jedna lekce trvá 1 vyučovací hodinu (45 minut) a je prováděna pod dohledem učitele na vozidlech autoškoly. Uchazeč si ale může vybrat, na jakém vozidle bude kondiční jízdy absolvovat.

Kondiční jízda se může provádět i v místech, která si určí uchazeč (vyzkoušet řízení na určité trase do zaměstnání apod.)

Kondiční jízda se může provádět popřípadě i o víkendu

Domluvte si datum a čas kondiční jízdy buď po telefonu nebo online

Školení řidičů referentů

§103 odst. 2

Povinnost zajistit zaměstnancům školení

Zákoník práce v §103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňuje jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonané práce a vztahují se k rizikům, s nimž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

z.č. 262/2006 Sb.

Povinnost zúčastnit se školení řidičů

Povinnost zůčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývá ze zákoníku práce (zákon č.262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Tato povinnost se týká všech osob, které fyzicky řídí v souvislosti s výkonem práce motorové vozidlo do celkové hmotnosti 3500 kg a 9 míst k sezení včetně místa řidiče. V praxi se jedná například i o zaměstnance, kteří řídí vozidlo na služební cestě na všech komunikacích.

Školení řidičů referentů provádíme buďto v prostorách autoškoly, nebo v prostorách zákazníka. Pokud potřebujete objednat termín referentského školení, kontaktujte nás po telefonu nebo online.

Mobirise

Dárkový certifikát

Dárkový certifikát vystavujeme na všechny námi nabízené služby, certifikát není časově omezen, platba je možná hotově i převodem na účet.
Vždy se snažíme vyhovět Vašim přáním (certifikát vystavujeme na jakoukoli částku, konkrétní jméno), proto nám sdělte Vaši konkrétní představu a certifikát Vám obratem připravíme!

Jak postupovat pro získání dárkového certifikátu:

01.

Napište nám

Napište nám e-mail nebo zavolejte a domluvíme se, co na certifikátu bude.

02.

Vyzvedněte poukaz

Certifikát bude v úředních hodinách připraven k vyzvednutí v kanceláři autoškoly, po dohodě Vám certifikát můžeme doručit na Vaši adresu.

Přehledný ceník

Pro lepší přehlednost si můžete prohlédnout kompletní ceník.

Mobirise
Mobirise

Online žádost

Máte zájem o řidičské oprávnění? Kontaktujte nás, nebo vyplňte tuto krátkou žádost:
(Pokud se vám neozveme do 48 hodin, zpráva nám nedorazila.
Kontaktujte nás prosím jiným způsobem.)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Co o nás říkají zákazníci

Tato autoškola mě hodně naučila, je fakt, že profesionálním řidičem se stanu až tehdy, když budu v silničním provozu prakticky denně =). Tuto autoškolu vřele a s chladnou hlavou doporučuji, i co se týče ceny i přístupu přísedícího instruktora.

Na této autoškole se mi líbí, že je malá a poskytuje tak individuální přístup a dobré zázemí.
Pan instruktor je klidný a trpělivý a vše vysvětlí. Myslím, že se v této autoškole dá naučit bezpečně, dobře a v klidu řídit! Všem doporučuji!

Absolvovala jsem kurz B přímo s panem Trojnou a nemám jakékoli výhrady. Přístup je ke každému žákovi individuální, není tedy žádný problém se dohodnout na rozložení jízd ani na splátkovém kalendáři, pokud žák, není úplně při penězích. Atmosféra na jízdách je příjemná a absolutně bez stresu. Nikdy na mě nebyl zvýšen hlas, ani mi nikdy nebylo vynadáno. Krizové situace se řeší s klidem a rozvahou. Můžu stoprocentně všem doporučit. :)

Adresa

Koutníkova 272
Hradec Králové
IČO: 75081369

Kontakt

Tel: +420 606 78 87 87
Whats Up: Napište mi

Sociální sítě