Závěrečná zkouška

Od 1.7.2006 se závěrečné zkoušky skládají na PC.

Průběh závěrečné zkoušky:

Závěrečná zkouška podle § 39a zákona č.247/2000 Sb., v platném znění, je zpoplatněna.

Tento poplatek je nutno zaplatit před závěrečnou zkouškou na pokladně odboru dopravy MMHK v hotovosti !!!

Výše poplatků:

Opravná zkouška:

Celkový počet návštěv: 202940