Nabídka

Výcvik skupiny "AM"

Řidičské oprávnění skupiny AM opravňuje k řízení malého motocyklu nebo mopedu s maximální konstrukční rychlostí do 45 km v hodině.

Podmínky pro udělení oprávnění:


Rozsah výuky a výcviku individuální formou
Výuka teorie


Praktický výcvik

Výcvik skupiny "A1" (16)

Řidičské oprávnění skupiny A1 opravňuje k řízení lehkých motocyklů s postranním vozíkem i bez něj, o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 ccm. Tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW Řidičské oprávnění pro skupinu A1 platí i pro čtyřkolová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 ccm. 16 let (možná výjimka pro soutěže)

Podmínky pro udělení oprávnění:


Rozsah výuky a výcviku individuální formou
Výuka teorie


Praktický výcvik

Výcvik skupiny "A2"

Řidičské oprávnění skupiny A2 opravňuje k řízení motocyklů s postranním vozíkem i bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem. Řidičské oprávnění pro skupinu A2 platí i pro vozidla skupiny A1. 18 let (možná výjimka pro soutěže)

Podmínky pro udělení oprávnění:


Výcvik skupiny "A" neomezený

Řidičské oprávnění skupiny A opravňuje k řízení motocyklů s postranním vozíkem nebo bez něj. Tříkolová motorová vozidla nespadající do skupiny A1 (tj. s vyšším výkonem než 15 kW). Řidičské oprávnění pro skupinu A platí i pro vozidla skupin A2 a A1. Řidičské oprávnění pro skupinu A opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg. 24 let (21 let jen pro tříkolová vozidla, 20 let po dvou letech držení skupiny A2, pro nižší věk možná výjimka pro soutěže)

Podmínky pro udělení oprávnění:

Výcvik skupiny "B"

Řidičské oprávnění skupiny „B“ opravňuje k řízení motorových vozidel, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče.

Podmínky pro udělení oprávnění:


Rozsah výuky a výcviku individuální formou
Výuka teorie


Praktický výcvik

Kondiční jízdy

Kondiční jízdy slouží pro držitele řidičského oprávnění, kteří se potřebují zdokonalit v praktickém řízení vozidla.

Základní podmínkou pro kondiční jízdy je vlastnictví příslušného řidičského oprávnění. Jedna lekce trvá 1 vyučovací hodinu (45 minut) a je prováděna pod dohledem učitele na vozidlech autoškoly.

Nadstandardní péče:

Cenu zjistíte na těchto internetových stránkách nebo na našich kontaktních telefonních číslech, kde si domluvíte i čas a datum kondiční jízdy.

Dárkový certifikát

Dárkový certifikát vystavujeme na námi nabízené služby (výcvik skupiny "B", kondiční jízdy), certifikát není časově omezen, platba je možná hotově i převodem na účet.

Vždy se snažíme vyhovět Vašim přáním (certifikát vystavujeme na jakoukoli částku, konkrétní jméno), proto nám sdělte Vaši konkrétní představu a certifikát Vám obratem připravíme!

Jak postupovat pro získání dárkového certifikátu:

Školení řidičů referentů

Zákoník práce v §103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňuje jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonané práce a vztahují se k rizikům, s nimž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Povinnost zůčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývá ze zákoníku práce (zákon č.262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Tato povinnost se týká všech osob, které fyzicky řídí v souvislosti s výkonem práce motorové vozidlo do celkové hmotnosti 3500 kg a 9 míst k sezení včetně místa řidiče. V praxi se jedná například i o zaměstnance, kteří řídí vozidlo na služební cestě na všech komunikacích.

Školení řidičů referentů provádíme buďto v prostorách autoškoly, nebo v prostorách zákazníka. Pokud potřebujete objednat termín referentského školení, kontaktujte prosím naši autoškolu.

Celkový počet návštěv: 207476